ziranti.org

  • Adresa

  • Kontakti

Udruženje za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini
Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb
76230 Šamac, BiH
e-mail: udruga.ziranti@gmail.com
Radno vrijeme: 10-16 sati.

Kancelarija Udruženja u Sarajevu
Zmaja od Bosne 55/2
(Zgrada opštine Novo Sarajevo)
Telefon: 062-271-979 (Dženana)
Radno vrijeme: 9-15 sati.

Kancelarija Udruženja u Mostaru
Telefon: 062-490-698 (Maida)

Joco Cvjetković,
predsjednik udruženja
Tel. 065 532 442
E-mail: udruga.ziranti@gmail.com

Obavjestenje

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o Centralnom registru kredita (CRK) poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini, koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine.

Ovom izmjenom Odluke o CRK-a je omogućeno sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini da im se, na osnovu zahtjeva za dostavljanjem podataka o kreditnom zaduženju fizičkog lica ili poslovnog subjekta, dostave podaci o kreditnim organizacijama i drugim subjektima koji su dostavili te podatke u CRK-a za određenog poslovnog subjekta odnosno fizičko lice, prema nazivu i jedinstvenom identifikacionom broju (JIB) poslovnog subjekta, odnosno imenu, prezimenu i jedinstvenom matičnom broju (JMB) fizičkog lica, navedenom u zahtjevu suda ili tužilaštva. Na taj način se sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini omogućava da, podatke o kreditnim zaduženjima fizičkog lica ili poslovnog subjekta, dobiju od kreditnih organizacija i drugih subjekata koji su te podatke i dostavili u CRK-a.

 

O nama

Poštovani,

dobro došli na zvaničnu web stranicu "Udruženja za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini". Nadamo se da ćemo Vam pomoći u pronalasku adekvatnih informacija vezanih za problematiku prava i interesa žiranata, ponuditi neophodnu pomoć u prevazilaženju problema i zajedničkim snagama raditi na omasovljavanju organizacije i konkretnim akcijama za rješavanje problema u zakonskim i dr. aktima države Bosne i Hercegovine.

Ciljevi i djelatnost udruženja su:

Zaštita prava i interesa žiranata u svim oblicima jemstva a naročito kod naplate dospjelih potraživanja po osnovu kredita; zastupanje zakonitih interesa žiranata i zastupanje interesa svojih članova; ukazivanje na pojave zloupotrebe ugovornih obaveza kod ugovora o kreditu a naročito glavnih dužnika ili davalaca kredita prema žirantima; podsticanje formiranja kase uzajamne pomoći i drugih vidova uzajamnog pomaganja članova Udruženja; organizovanje i pružanje materijalne pomoći članovima Udruženja i članovima njihovih porodica za slučaj dovođenja u tešku materijalnu situaciju usljed obaveze ispunjenja ugovornih obaveza po osnovu jemstva, kao i drugim teškim životnim situacijama;

 

Više...
 


Udruženje žiranata članica mreže i da je zaduženo za praćenje realizacije donacija na saniranju šteta nakon majskih poplava 2014. godine na području opština Šamac i Domaljevac.