ziranti.org

Pristupnica
Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.2
* Obavezna polja.
Ime, ime jednog roditelja, prezime / Име, име једног родитеља, презиме *
Mjesto i adresa stanovanja / Мјесто и адреса становања *
Lični (matični) broj JMBG / Лични (матични) број ЈМБГ *
Broj lične (osobne) karte / Број личне карте *
Kontakt telefon / Контакт телефон *
E-mail
Naziv banke / finanskijske organizacije kod koje imam obavezu po osnovu jemstva
Izjavljujem da prihvatam prava, obaveze i odovornosti utvđene Statutom Udruženja *