ziranti.org

  • Adresa

  • Kontakti

Udruženje za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini
Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb
76230 Šamac, BiH
e-mail: udruga.ziranti@gmail.com
Radno vrijeme: 10-16 sati.

Kancelarija Udruženja u Sarajevu
Zmaja od Bosne 55/2
(Zgrada opštine Novo Sarajevo)
Telefon: 062-271-979 (Dženana)
Radno vrijeme: 9-15 sati.

Kancelarija Udruženja u Mostaru
Telefon: 062-490-698 (Maida)

Joco Cvjetković,
predsjednik udruženja
Tel. 065 532 442
E-mail: udruga.ziranti@gmail.com

 Udruženje žiranata članica mreže i da je zaduženo za praćenje realizacije donacija na saniranju šteta nakon majskih poplava 2014. godine na području opština Šamac i Domaljevac.

Linkovi

1. www.fba.ba Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
2. www.abrs.ba Agencija za bankarstvo Republike Srpske
3. www.cbbih.ba Centralna banka Bosne i Hercegovine
4. www.ozp.gov.ba Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
5. www.ombudsmen.gov.ba Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini
6. www.parlament.ba Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
7. www.mpr.gov.ba Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
8. www.fmf.gov.ba Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine
9. www.vladars.net Ministarstvo finansija Republike Srpske